Tessenderlo adopteert de Gekraagde Roodstaart

 

roodstaartfvbMet de Gekraagde Roodstaart heeft de gemeente een typische soort uit de Kempen en meer bepaald de streek in en rond Tessenderlo geadopteerd. De Gekraagde Roodstaart houdt immers van open plekken in droge bossen, bosranden en oude parklandschappen. In de gemeente zijn nog belangrijke aantallen van deze soort aan te treffen en bovendien zijn er nog heel wat uitbreidingskansen.

 

Zo zullen er in het kader van het bosbeheerplan voor de openbare en privé-bossen van Gerhagen open plekken in de huidige bossen gecreëerd worden en zal op termijn lokaal gestreefd worden naar open, gemengde bossen. Ook de bosranden zullen zo beheerd worden dat zij onder andere voor soorten als de Gekraagde Roodstaart interessant worden. Ook in het kader van de geplande natuurinrichting in de Merodebossen, waarvan een deel op grondgebied Tessenderlo gelegen is, zullen dergelijke maatregelen uitgevoerd worden, wat ook hier de kansen voor de Gekraagde Roodstaart zal doen toenemen.

 

nestkastgekrroodDe Gekraagde Roodstaart is een holenbroeder. Aangezien oude (knot-) bomen en het hakhoutbeheer van bospercelen niet meer frequent te vinden is, zijn ook heel wat natuurlijke nestplaatsen voor deze soort verdwenen. Door dit typische landschap te herstellen kunnen op termijn deze natuurlijke nestholten terug beschikbaar komen: het aanplanten of terug in beheer nemen van knotbomen, het opnieuw in hakhoutbeheer nemen van houtkanten of kleine bosperceeltjes zijn hier voorbeelden van. Als tijdelijke oplossing voor het tekort aan nestplaatsen kunnen nestkasten opgehangen worden. Deze maatregelen geven ook voor de Gekraagde Roodstaart vrij goede resultaten. Nestkastacties zijn erg interessant voor jongeren (scholen en jeugdverenigingen). Deze acties zouden dan ook perfect kunnen kaderen in het SENPRO project van de gemeente, waarbij de gemeente jongeren ondersteunt voor werken in de natuur.

 

Oude parklandschappen en de omgeving van oude hoeves zijn eveneens interessante leefgebieden voor de Gekraagde Roodstaart. Het herstellen hiervan kan dus nieuwe kansen bieden voor deze soort. Het gaat hierbij om het verzorgen van oude, monumentale bomen, het onderhouden van historische parken en het herstellen van de typische erfbeplanting rond oude hoeves (boomgaarden, lindebomen, houtkanten, enz.). De meerwaarde van deze acties is zeker niet enkel voor de Gekraagde Roodstaart, ook landschappelijk zijn deze landschappen vaak regelrechte pareltjes. Ze versterken het karakter van het omringende landschap en kunnen een toeristische meerwaarde betekenen voor de gemeente. Bovendien kan voor deze landschapsherstelwerken vaak een beroep gedaan worden op subsidies van de Vlaamse overheid.

We hebben 9 gasten en geen leden online