Het Bosmuseum Gerhagen

 

Het ontstaan van de collectie

De Werkgroep Ecologie Tessenderlo vzw verzamelde bijna vanaf het ontstaan van de vereniging interessante zaken i.v.m. de natuur. Zo ontstond stilaan een heuse verzameling opgezette vogels. De collectie werd enkele malen gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen.

Het oude Bosmuseum

In 1979 werd de kans geboden om de oude cafétaria van het VVV over te kopen. Dank zij o.a. de steun van de gemeente Tessenderlo kon in 1980 het oude Bosmuseum worden geopend. Daardoor kreeg de verzameling een vaste verblijfplaats.
Het Bosmuseum werd al vlug te klein voor de steeds groeiende verzameling en voor het stijgend aantal bezoekers. Tevens rezen er steeds meer problemen door de gammele staat van het houten gebouw

005 Oud Bosmuseum B1

Het nieuwe Bosmuseum

Een bouw in fasen werd uiteindelijk in zijn geheel gerealiseerd

Er werd een architect in de hand genomen. Hij leverde een prachtig ontwerp af dat toeliet om het nieuwe Bosmuseum in verschillende fasen te bouwen.
Via sponsoracties en de steun van de gemeente en de VVV werd geld ingezameld. Ook de VDAB (RVA) was in de aanvangsfase een grote steun. Tevens werden er door vrijwilligers stenen gekuist
Uiteindelijk kon op 21 april 1989 officieel de eerste steen gelegd worden
Door de ruime belangstelling ,nieuwe sponsoring en contacten met het provinciebestuur werd er telkens verder gebouwd. Op 25 juni 1993 opende het nieuwe Bosmuseum Gerhagen de deuren

De inrichting

Opzet van de provincie Limburg was om een netwerk uit te bouwen van verscheidene bezoekerscentra, elk met een ander thema. Door de aanwezige vogelverzameling lag de keuze voor de hand. Met de financiële steun van de provincie en de medewerking van het Provinciaal Natuurcentrum werd de tentoonstelling "van ei tot ei" gerealiseerd.

De verdere ontwikkeling

In al die jaren heeft het Bosmuseum Gerhagen zich weten te moderniseren, aan te passen en uit te breiden aan de noden van de tijd. Zo werd het Bosmuseum een eerste maal uitgebreid met een extra tentoonstellingsruimte in 2004. Tevens werd de hele tentoonstelling en de ruimte aangepast. Ook werd er via sponsoring een digitaal project uitgewerkt om in het museum te gebruiken.

Bosmuseum Gerhagen poort van het Merodegebied

Met de ontwikkeling van het Merodegebied werden zowel het Bosmuseum en de omgeving volledig aangepast om te fungeren als poort van het gebied. Het Bosmuseum werd uitgebreid met een info- en onthaalcentrum. Tevens kwam er meer stapelruimte en werd het interieur opnieuw aangepast en het klaslokaal gemoderniseerd. Op 31 mei 2015 opende het vernieuwde Bosmuseum zijn deuren.

bosmuseum poort