003 omlijnd

 

 

De vzw Werkgroep Ecologie Tessenderlo

 

 

 

De werkgroep werd in 1968 opgericht als "VVV-werkgroep Natuurbescherming Tessenderlo". Deze vereniging werd opgericht voor het beheer van het broedgebied  in Gerha­gen. Later groeide de werkgroep uit tot een zelfstandige vereniging met als naam "Werkgroep Ecologie Tessenderlo vzw".

De Werkgroep werd gevormd door mensen die zich vrijwillig wilden inzetten voor de natuur. 

De vereniging heeft tot doel:

  • aandacht en interesse te wekken voor de natuur een gezonde levenshouding t.o.v. de natuur te creëren
  • een inzicht te brengen in de problemen van de milieuverontreiniging
  • aanzetten tot daadwerkelijke natuurbescherming
  • de mensen te leren genieten van de natuur langs educatieve weg

Vroeger lag de nadruk op het beheren van het broedgebied rond Pinnekensweier: be­ heerswerken, inventarisaties, nestkastencontroles, .... Met het laten ringen van de jongen werd jarenlang heel wat informatie verzameld over het leven van deze vogels.

Later werd vooral de nadruk gelegd op de werking van het Bosmuseum Gerhagen.

Het Bosmuseum Gerhagen

In het Bosmuseum is er de permanente tentoonstelling over het leven van de vogels "van ei tot ei" en zijn er tijdelijke tentoonstellingen over allerlei onderwerpen: paddenstoelen, amfibieën, spechten, mossen, ....

Het Bosmuseum kan je vrij bezoeken. Ook kunnen groepen en scholen een geleid bezoek aanvragen met of zonder werkblaadjes. Tevens kunnen ze materiaal uitlenen  zoals bos­ tassen en kunnen ze gebruik maken van het klaslokaal en de bibliotheek.

Het Natuurpark Gerhagen

Om het natuurgebied Gerhagen te bezoeken kan men in het Bosmuseum terecht voor al lerlei info: wandelpaden, ruiterpaden, fietsroutes, .... Tevens kan je er stilte- of fluistertas­ sen ontlenen om op een andere manier het gebied te ontdekken.

Tevens kunnen families, groepen en scholen geleide natuurwandelingen in Gerhagen aan vragen.

Een uitgebreide activiteitenkalender

Op regelmatige tijdstippen worden er vanuit het Bosmuseum geleide natuurwandelingen georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Elke wandeling gaat over een be­ paald thema: heide, nachtzwaluwen, paddenstoelen, weetjes en verhalen, geologie-ge­ schiedenis, mossen, bloemen, kerst, .... Op deze manier leer je het natuurpark Gerhagen steeds op een andere manier ontdekken.

Tevens organiseert de Werkgroep voor haar leden daguitstappen, fietstochten en bijzondere excursies om bepaalde dieren- of plantensoorten beter te leren kennen.

De Werkgroep verleent tevens zijn medewerking aan de uitbouw van het natuurpark Gerhagen door het uitbrengen van advies over het beheer van Gerhagen en andere Looise natuurgebieden. Daarom is de vereniging vertegenwoordigd in allerlei adviesraden.